Disclaimer Groove.me

1. Intellectueel eigendom

Groove.me respecteert intellectuele eigendomsrechten en merkt op dat de Groove.me-player en de inhoud die aan u wordt geleverd door Groove.me het eigendom zijn van Groove.me of de licentiegevers van Groove.me en beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht) en dat u geen recht hebt op het gebruiken van de Groove.me-player (inclusief maar niet beperkt tot de bijbehorende inhoud) op een wijze die niet wordt gedekt door de overeenkomst die u sluit door het gebruiken van de diensten van Groove.me. Daarbij mag u de intellectuele eigendomsrechten van derden bij het gebruik van de de diensten van Groove.me of van de Groove.me-player niet schenden, wat betekent dat u (bijvoorbeeld) geen muziek mag kopiëren of importeren die u niet rechtmatig hebt verkregen. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Groove.me c.q. de rechthebbende.

 

2. Inbreuk op het auteursrecht

Als u een auteursrechthouder bent die meent dat een van de diensten of inhoud die direct beschikbaar zijn via de Groove.me-player of de Groove.me website een inbreuk plegen op kopieën van uw werk, laat dat ons dan weten. Een melding van een vermeende schending van het auteursrecht kunt u zenden naar:

 

Blink PO B.V.

t.a.v. Coördinator Rechtenbeheer Groove.me

Koningsweg 66

5211 BN 's Hertogenbosch

 

Een melding van een vermeende schending van het auteursrecht dient te worden gericht aan de coördinator rechtenbeheer van Groove.me en dient de volgende zaken te bevatten:

 

  • Specifieke identificatie van ieder auteursrechtelijk beschermd werk dat mogelijk is geschonden;
  • Een beschrijving van de plaats waar het vermeende geschonden materiaal zich bevindt op de Groove.me-player of Groove.me website (wees zo gedetailleerd mogelijk);
  • Contactgegevens voor de klagende partij, zoals volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een verklaring dat de klagende partij redelijkerwijs meent dat het gebruik van de werken in de manier waarop de in de klacht naar voren komt, niet is gemachtigd door de houder van het auteursrecht, zijn tussenpersoon of de wet en;
  • Een verklaring dat de gegevens in de melding accuraat zijn en dat de klagende partij gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijk wordt geschonden.

 

3. Disclaimer

Groove.me aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving afkomstig van derden van Groove.me in al haar verschijningsvormen (inclusief maar niet beperkt tot de website).